Ứng dụng

NÔNG NGHIỆP

NÔNG NGHIỆP

Lĩnh vực ứng dụng

OXYLYTHE có thể ứng dụng ở bất kỳ lĩnh vực nào, nơi mà "KHỬ TRÙNG" đóng vai trò quan trọng.

Nông nghiệp, Y tế - Chăm sóc sức khoẻ, Chế biến thực phẩm là những lĩnh vực đầu tiên mà chúng tôi muốn đưa công nghệ cũng như sản phẩm của mình vào ứng dụng trong giai đoạn 2021 - 2022.

Liên hệ